Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Online kurs

20.02.2023. u 12:02

Expeditio organizuje besplatni online kurs: UVOD U ODRŽIVU ARHITEKTURU

Expeditio organizuje besplatna 4-nedjeljni online kursu pod nazivom “Uvod u održivu arhitekturu”. Prijavite se i napravite prvi korak u projektovanju “zelenih” zgrada. Više detalja možete pročitati u nastavku, a da se prijavite dovoljno je da kliknete ovdje.

Kurs “Uvod u održivu gradnju” je idealan za arhitekte/ice koji žele da započnu sa učenjem ili sistematizuju znanja o projektovanju “zelenih” zgrada, a zbunjuje ih količina i sadržaj dostupnih informacija. Kurs je naročito pogodan za zaposlene u manjim arhitektonskim firmama, a dobrodošli su i studenti/ice arhitekture.

Tokom kursa ćete imati priliku da:

  • Naučite razlike između pojmova zelena, održiva, pasivna, ekološka, solarna, energetski-efikasna i arhitektura “nulte” energije;
  • Sagledate najvažnije aktivne i pasivne principe održive arhitekture, sa akcentom na analizu lokacije, termalni komfor zgrade, primjenu materijala i poboljšanje zdravlja i ukupnog kvaliteta života korisnika;
  • Razumijete kojim argumentima arhitekta može da motiviše i edukuje investitore kako bi oni shvatili svoj interes za ulaganje u projekte zelene gradnje;
  • Uporedite razlike u koracima konvencionalnog projektovanja, nasuprot projektovanju „zelenih“ kuća.

Trajanje online kursa: 20. februar – 19. mart  2023. (4 nedjelje)

Kurs je besplatan, a svi materijali će biti snimljeni i dostupni tokom trajanja kursa.