Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Dan energije u opštini Tuzi – predstavljene mogućnosti za pametno korišćenje energije

U okviru projekta Adria_alliance, IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora u Tuzima je prošle nedjelje održan Dan energije.

Projekat ADRIA_Alliance predstavlja prekograničnu alijansu za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama.

Program IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora – obuhvata teme „Zaštita životne sredine, upravljanje rizikom i strategija sa niskim emisijama ugljenika“ i „Promovisanje inovativnih praksi i alata za smanjenje emisije ugljenika i poboljšanje energetske efikasnosti u javnom sektoru“. 

Promocija energetske efikasnosti

Projekat „ADRIA_Alliance, ADRIAtic prekogranični SAVEZ za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim promjenama“ namjerava da podigne svijest na teritorijama partnera o hitnoj potrebi modifikacije trenutne upotrebe energije s ciljem promocije veće ekološke održivosti i sigurnosti u odnosu na klimatske promjene. To je pristup „odozdo prema gore“, usvojen da podstakne široko društveno učešće, a rješenja koja će se primijeniti imaće snažan podsticaj u inovacijama.

Opšti cilj projekta je prenošenje znanja kako bi se partnerima omogućilo efikasno strateško planiranje i prošireni model upravljanja za čitave teritorije, usmjereno na energetsku efikasnost i sigurnost gradova od rizika izazvanih klimatskim promjenama, prateći CoM inicijativu. (Covenant of Mayors – sporazum izmedju predsjednika opština).

Implementacijom malih pilot projekata za energetsku efikasnost javnih zgrada i pokretanjem lokalnih mikro mreža (pametnih mreža) za razmjenu energije i podataka o javnim zgradama, biće moguće iskoristiti finansijski i ekološki potencijal ovih zgrada, omogućavajući početnicima da verifikuju i pokažu svoje tehničke i organizacione sposobnosti. 

Mogućnosti za pametno korišćenje energije

Ivan Ivanaj, potpredsjednik opštine Tuzi, kazao je da je cilj organizovanja Dana energije predstaviti građanima i privatnom sektoru mogućnosti za pametno korišćenje energije. 

-Opština Tuzi je 29. decembra prošle godine pristupila Sporazumu gradonačelnika, i na taj način učinila početne korake ka pridruživanju energetski efikasnim gradovima u Evropi. Dan energije je idealna prilika da se predstave instrumenti za finansijsku i tehničku podršku na polju energetske efikasnosti, shodno dugoričnim ciljevima Crne Gore na putu EU integracija – dodao je on.

Amra Pepić, šefica kancelarije za međunarodnu saradnju u opštini Tuzi, istakla je da se Dan energije opštine u okviru projekta Adria_Alliance održava po prvi put kod njih. 

-Potrudili smo se da okupimo predstavnike relevantnih institucija, organizacija i firmi koje će predstavljati finansijske i tehničke mogućnosti i usluge vezane za pametnu upotrebu energije građanima i privatnom sektoru, jer Crna Gora ima potencijal da unaprijedi energetsku efikasnost – dodala je Pepić.

Aleksa Ćulafić, predstavnik Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu kapitalnih investicija, govorio je o projektima za građane.

On je kazao i da Ministarstvo kapitalnih investicija u posljednjih deset godina realizuje projekat „Energetski efikasan dom” gdje pokrivaju kamate građanima koji se odluče da podignu kredit za implementaciju mjera energetske efikasnosti.

Ćulafić je saopštio i da su u prvoj i drugoj fazi projekta „Energetski efikasan dom“ rekonstrusali više od 30 ustanova, te i da u trećoj fazi planiraju rekonstrukciju 24 objekta.

Velimirka Perišić, inženjerka Elektroprivrede Crne Gore, kazala je da je njihov cilj promocija obnovljivih izvora energije. 

-Naš cilj je i dekarbonizacija sistema, a pri tom i obezbjeđivnje sigurnog i pouzdanog napajanja građana električnom energijom. Jasno nam je koliko je izazovan proces energetske tranzicije i dekarbonizacije sistema, pa je vrlo važno da se kod pojedinca razvija svijest o važnosti OIE – dodala je Perišić.

Kako je istakla, uskoro će biti raspisan i Javni poziv za građane za projekte Solari 3000+ i Solari 500+.

-Za realizaciju Projekta mi ćemo obezbijediti 80 odsto, a Eko fond 20 odsto, čime će građani dobiti mogućnost da po povoljnim uslovima dobiju električnu energiju i postanu proizvođači  – dodala je Peršić.

Javni pozivi

Lidija Škatarić, predstavnica Eko-fonda, saopštila je da će u narednoj godini objaviti još Javnih poziva. 

-Eko-fond će u narednoj godini objaviti Javni poziv na nabavku i uradnju sistema za grijanje i toplotnih pumpi, termoizolacije, stolarije, nabavku i ugradnju fotonaponskih sistema. Korisnici će moći da dobiju direktne subvencije, neće biti kredita i banke neće biti sastavni dio ovog programa. Subvencije će biti od 30 do 40 odsto – kazala je Škatarić.

Vasilije Đurović, predstavnik Investiciono razvojnog fonda, kazao je da oni obezbjeđuju sredstva na međunarodnom tržištu.

On je dodao i da su kreditnu liniju za solarne panele otvorili u avgustu.

-Cilj ovog projekta je instaliranje solarnih elektrana za privredu. Maksimalan iznos kredita koji može da se podigne je 400.000 eura i sa tim novcem može da se instalira 300 kilovata. Suština cijelog programa kupac – proizvođač je da višak koji se proizvede otkupi Distribucija. Krediti su sigurni jer se potpisuje ugovor sa Distribucijom i oni su zakonski u obavezi da otkupljuju struju -pojasnio je Đurović.

Selma Demirović, predstavnica EBRD Montenegro, prezentovala je Program za finanisranje zelene ekonomije na Zapadnom Balkanu.

Kako je saopštila, njima je osnovni cilj da pomogu zemlje u razvoju.

-Naš cilj nije da budemo konkurencija bankama i drugim institucijama, već da pomognemo one projekte koji to zahtijevaju. Mi nemamo mogućnost da direktno sarađujemo sa fizičkim licima, niti sa mikro i malim preduzećima, već to radimo preko banaka. Suština je što osoba koja uzme kredit dobija povraćaj sredstava od 20 odsto u zavisnosti od broja i vrste ugrađenih tehnologija. Takvu jednu saradnju imamo sa CKB bankom – dodala je Demirović.

Na panelu Dan energije, predstavili su se i privrednici koji se bave projektima energetske efikasnosti.

Lazar Komar, Greener d.o.o., pričao je o upotrebi fotonaponskih sistema za lokalnu proizvodnju električne energije i pokrivanje sopstvenih potreba. Danilo Tomanović, predstavnik firme Si – ing d.o.o., predstavio je solarne toplovodne panele. Jovana Radunović iz Osmanagić kompanije, pričala je o elektrifikaciji vozila i novim električnim koje će ta auto kuća da uveze. Dino Jahdadić, kompanija EVC Montenegro, govorio je o slabo razvijenoj infrastrukturi za punjenje električnih automobila u Crnoj Gori sa naglaskom na Evropski zeleni dogovor za smanjenje emisije CO2

Na kraju panela otvoren je projekat Energetska efikasnost na sistemu grijanja i osvjetljenja u školi „Mahmut Lekić“.

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Uskoro subvencije za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, multiplit sistema i toplotnih pumpi

ECO MNE

Pljevljaci učili kako da racionalno koriste energiju i budu energetski efikasni

ECO MNE

Znanje o energetskoj efikasnosti zgrada mora biti primijenjeno u praksi