Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Cilj je uspostaviti transparetno i konkuretno tržište električne energije

Crnogorska berza električne energije počinje 26. aprila

Pokretanje crnogorske berze električne energije planirano je za 26. april, kazao je u intervjuu za “Dan” direktor državnog preduzeća “Berza električne energije” (BELEN) Matija Medojević

Preduzeće čiji su vlasnici Elektroprivreda, Crnogorski elektroprenosni sistem i Crnogorski operator tržišta električne energije, osnovano je polovinom 2017. godine, a sa radom je počelo polovinom 2002. godine.

„Do sada je na našoj berzi funkcionisalo isključivo dugoročno tržište, koje se uglavnom koristilo za nabavku radi nadoknađivanja gubitaka u distributivnoj i prenosnoj mreži shodno Zakonu o energetici. Berza će funkcionisati u saradnji sa renomiranim francusko-njemačkim konzorijumom EPEX SPOT-om i slovenačkim BSP South pool-om, što čini garanciju za kvalitet i pouzdanost usluga koje ćemo pružati, a koje će biti na nivou EU”, izjavio je Medojević.

Na pitanje šta će otvaranje Crnogorske berze značiti za energetska preduzeća iz Crne Gore, Medojević je rekao da je „cilj formiranja berze električne energije u Crnoj Gori prije svega podsticanje transparentnosti i konkurentnosti veleprodajnog tržišta. Pokretanjem tih aktivnosti šalje se cjenovni signal ka svim investitorima, kao i učesnicima na samom tržištu, koliko vrijedi njihova investicija i njihova aktivnost.”

Foto: www.euractiv.com

„Trenutno stanje na globalnom tržištu električne energije stvorilo je idealan momenat za male proizvođače da izađu iz podsticaja, imajući u vidu da je u proteklih godinu dana tržišna cijena konstantno veća za 50 odsto, pa i više, od cijena koje su bile ranije ugovorene. Energetskim subjektima iz Crne Gore koji planiraju da se bave prodajom električne energije otvaranje lokalne berze će umnogome olakšati plasman na tržište, imajući u vidu znatno niže troškove od eventualnog izlaska na neku od berzi u regionu”, kazao je Medojević.

Energetskim subjektima iz Crne Gore otvaranje lokalne berze će umnogome olakšati njen plasman na tržište, imajući u vidu znatno niže troškove od eventualnog izlaska na neku od berzi u regionu

Veliko je interesovanje trgovaca iz regiona za otvaranje Crnogorske berze električne energije i veliku prednost nam daje naša prekomorka povezanost sa Italijom.

„Interes je uvijek strateški i zavisi od poslovnih odluka. Prisustvo u Crnoj Gori je prisustvo na kablu sa Italijom, te omogućava dodatnu konekciju regiona sa Evropom, što potencijalno može omogućiti kvalitetnije cijene nego sa nekog drugog prostora, u zavisnosti od uslova na tržištu”, istakao je Medojević.

Berza električne energije i uspostavljanje transparentnog tržišta, ne samo da će biti od velikog značaja za Crnu Goru, već i za region.

„Pored toga što se radi o jednom od glavnih uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15, treba istaći da cijena koja će se formirati na transparentan način na crnogorskoj berzi treba da posluži kao signal za sve investitore koji se interesuju za bilo kakva ekonomsko-energetska ulaganja u Crnoj Gori, te je nesumnjivo da će uspostavljanje funkcionalnog tržišta biti dodatni podsticaj za proizvođače solarne i vjetroenergije da je lakše plasiraju na crnogorsko tržište, bez dodatnih troškova izvoza, kao što je već ranije navedeno”, kazao je Medojević.

Foto: www.cmcmarkets.com

Medojević je jednostavnim putem objasnio, na koji način berza funkcioniše: „Berza funkcioniše po principu ponude i potražnje energije na satnom nivou, danas za sjutra (odatle i naziv tržište dan unaprijed). Presijecanjem krive ponude i potražnje formiraće se tzv. marginalna cijena koja se uzima kao referentna za taj sat i za sve učesnike u tom satu koji su imali konkurentnu ponudu. Prihod berze se ostvaruje nevezano za cijenu struje, na osnovu provizije koja se naplaćuje za ostvarenu trgovinu, a koja se mjeri u centima. Plan je da se u narednoj fazi ide ka spajanju našeg tržišta sa tržištem Evrope ili neke od susjednih zemalja kako bi se povećala konkurentnost i likvidnost tržišta, što je u skladu sa aktivnostima predviđenim Zakonom o energetici i pregovaračkim poglavljem 15, dok bi u zavisnosti od tražnje i likvidnosti u fazama nakon toga krenulo se i ka pokretanju unutardnevnog tržišta”.

Što se tiče uticaja na potrošače, Medojević kaže da „s obzirom da se radi o veleprodajnom tržištu, uticaj na potrošače odnosno na krajnju cijenu struje može biti isključivo posredan, kroz potencijalno niže cijene kapaciteta, veću nabavku energije u Crnoj Gori nego u inostranstvu, odnosno u slučaju da, kroz stvaranje transparentnog i konkuretnog tržišta, uz sve potencijale koje Crna Gora ima kada je energetika u pitanju, dođe do pojave još nekih snabdjevača, kao što je to slučaj u mnogim evropskim zemljama, gdje krajnji korisnik ima mogućnost izbora od koga će kupovati struju.” 

On, ipak smatra da je „u ovom momentu rano pričati o tome, pogotovo ako se uzme u obzir da je cijena struje ka domaćinstvima regulisana od strane Regulatorne agencije za energetiku.”

Prir. N.B.

Izvor: Dan

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Dan-unaprijed tržište električne energije startuje 26. aprila

ECO MNE

Crnogorska berza električne energije počinje 26. aprila

ECO MNE

Crnogorska berza električne energije – obaveza za pristup EU