Montenegro, Bay of Kotor, near Kotor, Peninsula Vrmac

Brdo Vrmac mora biti cjelovito zaštićeno

Brdo Vrmac, sa aspekta zaštite biodiverziteta, mora biti cjelovito zaštićeno, a njegov dalji razvoj kontrolisan i usmjeren na očuvanje i unapređenje izvornih vrijednosti zbog kojih se štiti, saopšteno je Ecoportalu iz Ministarstva ekologije, prostornog planiraja i urbanizma.

Očuvanje kotorske  opštine

Kao nam je saopšteno, na prijedlog Sekreterijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, donesen je Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2020. godinu, koji je SO Kotor u formi nacrta usvojila na sjednici 25. februara 2020.godine.

-Shodno Programu za 2020. godinu predviđeno je šest projekata, ukupne vrijednosti 115 hiljada eura, među kojima je i izrada Studije zaštite brda Vrmac. Za izradu studije zaštite Vrmca predviđeno je 12 hiljada eura. Brdo Vrmac je poluostrvo koje odvaja kotorski od tivatskog zaliva, a dio koji pripada Opštini Kotor ujedno je i dio Područja Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Nacrtom Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor, istočna padina Vrmca definisana je kao potencijalni park prirode – kažu u odgovorima dostavljenim našem portalu.

Iz Ministarstva su pojasnili proceduru za usvajanje prijedloga o proglašenju brda Vrmac zaštićenim prirodnim dobrom.

-U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, član 28, postupak proglašavanja zaštićenih područja pokreće se zahtjevom za izradu studije zaštite. Zahtjev podnosi Ministarstvo, odnosno nadležni organi, jedinica lokalne samouprave – u ovom slučaju Opštine Tivat i Kotor. Studiju zaštite izrađuje organ uprave – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Organi državne uprave, organi lokalne uprave i druga pravna lica, dužna su da na zahtjev organa uprave dostave raspoložive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, neophodne za izradu studije zaštite – navodi se u odgovrima.

Nakon odrađene studije zaštite, radi se vrednovanje zaštićenih područja na osnovu dostavljene stručne dokumentacije.

Akt o proglašavanju zaštićenog područja

-Za prirodno dobro za koje se na osnovu studije zaštite utvrdi da ima svojstva zaštićenog područja donosi se akt o proglašavanju zaštićenog područja. Radi sprječavanja ugrožavanja zaštićenog područja, aktom o proglašavanju zaštićenog područja može se odrediti zaštitni pojas sa mjerama njegove zaštite. O predlogu akta o proglašavanju zaštićenog područja predlagač akta obavještava javnost. Predlagač akta obezbjeđuje javni uvid u studiju zaštite i predlog akta o proglašavanju zaštićenog područja i organizuje javnu raspravu. Predlagač akta o proglašavanju zaštićenog područja dužan je da u pisanoj formi obavijesti vlasnike nepokretnosti o namjeri stavljanja pod zaštitu područja i omogući uvid u Studiju zaštite. Javni uvid u studiju zaštite i akt o proglašavanju zaštićenog područja može trajati najmanje 20 dana od dana objavljivanja obavještenja – pojasnili su iz Ministartsva.

Na kraju, park prirode koji se nalazi na području više jedinica lokalne samouprave proglašava Vlada, na prijedlog jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i za poslove kulture.

Opštine Kotor i Tivat otpočele su postupak proglašenja brda Vrmac zaštićenim prirodnim dobrom, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine. 

-Shodno obavezama proisteklim iz Zakona o zaštiti prirode, prije formalnog proglašenja zaštićenim prirodnim dobrom predstoje obimna istraživanja prirodnih vrijednosti područja, kao i drugih segmenata koji su od značaja za zaštitu (ambijentalne, pejzažne, kulturne i druge vrijednosti). Nakon svih zakonom predviđenih procedura i usvajanja predloga o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra, Vrmac će uživati određeni stepen zaštite, a samim tim i promocije i unapređenja – saopštili su iz Ministarstva.

Kako su zaključili,  u saznanju su da se radi na Izradi studija za proglašenje prirodnog dobra donjeg toka rijeke Ćehotine, planine Prekornica, gradskog parka u Pljevljima, a u toku je javna rasprava o Studiji zaštite za proglašenje drugog zaštićenog prirodnog dobra u moru, Katič, koji obuhvata prostor u granicama Opštine Budva i Opštine Bar.

M.L.

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *