Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Međunarodna stručna konferencija „Prozjumeri dvije godine poslije“

BEOGRAD: Sve više prozjumera, a uskoro na mreži i aktivni kupci

U Srbiji intenzivno raste interesovanje za dobijanje statusa kupca proizvođača električne energije i do sada je sklopljeno oko 3.400 ugovora sa građanima, firmama i ustanovama, dok je u procesu obrade za priključenje fotonaponskih sistema još oko 2.000 potencijalnih prozjumera. Novi koncept je uveliko zaživio, a planira se uvođenje i nove kategorije aktivnih kupaca koji će viškove energije moći da prodaju na tržištu, rečeno je na 3. Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Prozjumeri dvije godine poslije“ koju je Energija Balkana organizovala uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Elektroprivredom Srbije AD i Privrednom komorom Srbije – Privrednom komorom Beograda. Sponzor konferencije je kompanija Domi Eko Solar doo.

Maja Vukadinović, pomoćnica ministra za energetsku efikasnost i klimatske promjene u Ministarstvu rudarstva i energetike, istakla je da da je energetska samostalnost upotrebom solarne energije korisna svima, kako domaćinstvima i privredi, tako i državi.

-Upravo to predstavlja jedno od oruđa pomoću kojeg možemo uključiti veliki broj građana u energetsku tranziciju. Među prozjumerima imamo manastire, Žiču kao najpoznatiji, osnovne i srednje škole, privredu, industrijske i javne objekte, a u planu je i da se na zgradu Vlade Srbije postave paneli snage 100 kilovata. U posljednjih godinu i po dana broj kupaca proizvođača je u neprekidnom porastu – sada ih je oko 3.100, sa instalisanom snagom od 52 megavata. A prije samo godinu i po ih je bilo sedam puta manje, dok se instalisana snaga od tada povećana 8,5 puta – rekla je Vukadinović.

Međunardona konferencija u Beogradu – Foto: energija balkana

Ističući i da su porastu broja kupaca proizvođača doprinijele prošlogodišnje izmjene propisa, kojima se uređuju porezi i naknade koje plaćaju kupci-proizvođači Vukadinović je objasnila da je to omogućilo da se obračun poreza i naknada ne vrši na preuzetu električnu energiju iz mreže, nego na razliku isporučene i preuzete električne energije.

-Na taj način, značajno se smanjuje osnovica za plaćanje poreza i naknada, ali i pozitivno utiče na brzi povraćaj investicije, što daje još veći podstrek građanima da instaliraju panele – dodala je Vukadinović.

Biće uspostavljen pravni okvir za aktivne kupce

Uz izmjene regulative, kojima je stvoren povoljniji ambijent za razvoj prozjumera, država daje i bespovratna sredstva kroz program Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije.

-Do sada je oko 500 domaćinstava dobilo subvencije za izgradnju solarne elektrane, ili oko 22 odsto ukupnog broja domaćinstava koja su prozjumeri – navela je pomoćnica ministra.

Vukadinović je najavila i da će se kroz planirane izmjene Zakona o energetici, tokom ove godine, uspostaviti pravni okvir za aktivne kupce, koji će proizvedenu zelenu energiju koristiti za sopstvene potrebe, a višak da moći da prodaju na tržištu.  Vukadinović je dodala i da će se sprovesti i mjere za unapređenje procedure priključenja, naročito na distributivnom nivou, gde je cilj digitalizovan i transparentan postupak priključenja za elektrane i prozjumere.

Pored građana i privreda zainteresovana da bude prozjumer

Vidosava Džagić, pomoćnik direktora Privredne komore Srbije pozdravila je sve učesnike i istakla da tema prozjumera izaziva pažnju kompletne privrede Srbije, posebno industrije zbog izazova smanjenja troškova energije, energetske stabilnosti i energetske efikasnosti, ne samo na nivou kompanija već na nivou zajednice i cijele države. Dodala je da je za privredu važno da dalje unaprjeđujemo ove energetske kapacitete i zbog održanja konkurentnosti  i postizanja ciljeva dekarbonizacije.

-Sve je veće interesovanje i rast broja kupaca proizvođača iz obnovljivih izvora energije. Za dvije godine Elektroprivreda Srbije je potpisala je više od 3.400 ugovora za oko 53 megavata snage. Do sada je impresivnih 20 miliona kilovat-sati isporučene zelene energije – rekao je Milan Radunović, savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije.

Uz izmjene regulative stvoren je povoljniji ambijent za razvoj prozjumera – Foto: energija balkana

Naglašavajući da je, prema posljednjim podacima, 2.400 domaćinstava na krovovima svojih kuća postavilo solarne panele Radunović je istakao i to da je više od 930 proizvodnih objekata u sektoru privrede instaliralo solarne sisteme za svoje potrebe. Solarne panele su postavile i mnoge ustanove, škole, vrtići, studentski centri, manastiri, instituti uz subvencije lokalnih samouprava. Odnedavno, priključena je i prva prava stambena zajednica u Nišu.

-EPS će uvek biti podrška i građanima i kupcima proizvođačima. Planiranjem i razvojem novih projekata, EPS je posvećen razvoju obnovljivih izvora i stvaranju uslova za povećanje njihovog udjela u proizvodnji električne energije. OIE imaju budućnost u Srbiji i to ne samo kroz velike projekte vjetroparkova i solarnih elektrana i kapacitete za balansiranje njihove proizvodnje, poput Reverzibilne hidroelektrane Bistrica, već i kroz mnoštvo malih projekata prozjumera, koji mogu biti svuda oko nas – rekao je Radunović

EPS – dodatne pogodnosti za kupce-proizvođače

Ivana Đorđević, direktorka Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u EPS, istakla je da je ovaj koncept promijenio način razmišljanja o proizvodnji i potrošnji električne energije, da je stvorena nova dinamika u načinu na koji se troši i stvara energija.

Ilustracija – Foto: professional-electrician.com

-Za dvije godine zajednički smo preležali dječje bolesti i odgovorili na izazove. Zakoni su izmijenjeni i usklađeni u interesu kupaca-proizvođača. Promjene u obračunima omogućile su prosječnu mjesečnu uštedu i do 1.500 dinara po domaćinstvu u poređenju sa prethodnim periodom. Odnosno, izdaci po osnovu poreza su sada manji za 30 odsto u odnosu na period prije izmjena – rekla je Đorđević.

Kako je rekla, EPS je nastojao da učini mnogo toga da motiviše kupce. Onima koji se opredijele za elektronsku dostavu računa obračunava se popust svakog mjeseca od 50 dinara i koristi ga više od 700 domaćinstava prozjumera. Kupcima prozjumerima iz kategorije domaćinstava omogućili smo i popust od 5 odsto na utrošenu električnu energiju za redovno izmirenje obaveza.

Potrošači treba da realno sagledaju svoje potrebe

-Najvažnije što budući kupac-proizvođač treba da uradi je analiza sopstvenih potreba. Potrebno je da ulaganja u panele prilagodi tako da proizvodnja solarnog objekta na godišnjem nivou bude prilagođena potrebama za energijom – precizirala je Đorđević.

Direktorka Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u EPS navela je da je do isteka drugog perioda poravnanja na distributivnu mrežu, 31. marta, priključeno oko 3.000 kupaca. Od tog broja, 50 odsto kupaca nije imalo viškova, dok su ostali isporučili 3,2 GWh električne energije u mrežu. Kad je riječ o domaćinstvima, 10 odsto njih je isporučilo polovinu  viškova. Oko 34 odsto domaćinstava nije imalo viškova, još toliko nije imalo viškove veće od 1.000 KWh, dok je oko 20 odsto kupaca isporučilo skoro 2 GWh u mrežu. Čak 60 odsto viškova je od kupaca koji su priključeni tokom prve godine – rekla je Đorđević.

I dalje potrebna edukacija prozjumera

Učesnici konferencije su se saglasili da je pored jednostavnijih procedura potrebno i edukovati korisnike o tome koliki je optimalan kapacitet elektrane koju postavljaju.

Ilustracija – Foto: energieanalyse.net

Najbolje rješenje i za kupce-prioizvođače i za distributivni sistem je da se snaga fotonaponskih panela odredi prema godišnjoj potrošnji električne energije, jer su tako gubici sistema najmanji, a period vraćanja investicije najkraći, rečeno je na skupu. To je pokazala i studija o integraciji kupaca proizvođača na distributivni sistem, na kojoj grupa autora sa Elektrotehničkog fakulteta radi zajedno sa nemačkim GIZ-om za potrebe Elekrodistribucije Srbije, a čije rezultate je predstavio profesor dr Darko Šošić.

-Fokus je bio na domaćinstvima, jer ih je bilo najviše. Rađena je analiza za svih pet distributivnih područja u Srbiji. Na primjer, podaci za DP Novi Sad su pokazali da je prosječna potrošnja oko 75 odsto potrošača oko 5,5 megavat-časova električne energije godišnje. To znači da bi ograničenje kapaciteta za prozjumere na 6,9 kW instalisane snage pokrilo potrebe za energijom kod 90 odsto domaćinstava u sistemu Elektrodistribucije Srbije – rekao je Šošić.

Kako je objasnio, kod domaćinstava postoji realan problem da žele da postave solarne panele. Ali, ne znaju koliki kapacitet im je potreban.

-Ako neko postavi panele veće snage nego što mu je potrebno i stalno predaje energiju u sistem to nije problem za distributivni sistem – dok je takvih kupaca proizvođača malo. Ukoliko ih bude mnogo u jednom dijelu mreže dolazi do problema. Ubjedljivo najbolje rešenje je kada snaga panela približno pokrije godišnju potrošnju kupca proizvođača – istakao je Šošić.

EPCG uspešno sprovodi projekte SOLARI

Iskustva Crne Gore prenio je Ljubiša Đurković, tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore, koji je predstavio uspjeh projekta Solari 3000 plus i nastavak sa projektom Solari 5000 plus.

-EPCG je u skladu sa dugoročnim ciljevima i strategijom održivosti inicirala veliki broj projekata za korišćenje obnovljivih izvora energije. Motiv za pokretanje projektata Solari pored povećanja korišćenja OIE bio je i da se sagrade nov energetski kapaciteti, kao i korišćenje povoljnih sredstava fondova i banaka za OIE projekte, energetska tranzicija, ali i pozitivni efekti za građane i industriju. Rukovodili smo se i time da će izgradnja velikog broja solarnih elektrana doprinijeti smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu – rekao je Đurković.

EPCG je do sada, kako je naveo, od 2022. godine od kraja 2023. godina na više od 3.500 objekata kupaca-proizvođača iz kategorije domaćinstva ugradila više od 3.500 fotonaponskih Sistema – uglavnom u opsegu snage od tri do 10 kilovata.

-Logičan nastavak projekta Solari 3000 plus i 500 plus bio je novi projekat Solari 5000 plus koji sada realizujemo sa ćerkom kompanijom Solar gradnja, koja se bavi gradnjom solarnih elektrana na krovovima. Razvijamo   i solarne elektrane na tlu. Do sada realizovali smo nešto više od 40 megavata solarnih kapaciteta. Imamo impozantan rezultat da je više od 1.700 korisnika proizvelo više energije nego što je potrošilo za godinu dana, odnosno višak proizvodnje bilo je 27,6 GWh električne energije – naglasio je Đurković.

Prir. M.V.

Izvor: energija balkana

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Mont Everest: Uklonjeno 11 tona otpada sa himalajskih vrhova

ECO MNE

Utvrđen Predlog zakona o korišćenju energije iz OIE

ECO POLIS

BEOGRAD: Značajna uloga profesionalnih upravnika u povećanju energetske efikasnosti stambenih zgrada